MFP-3系列


使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式液体测温/ 尖端灵敏/响应快
 
用 途
 
热水器/ 洗脚机使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式液体测温/ 尖端灵敏/响应快
 
用 途
 
便座吐水测温


使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式测温/ 响应快
 
用 途
 
热水器/ 干燥机


使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式测温/ 响应快
 
用 途
 
热水器/ 干燥机


使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式测温/ 响应快
 
用 途
 
干燥机/ 保育器


使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式测温/ 响应快
 
用 途
 
热水器/ 座便器


使用温度范围
 
-30℃~+250℃
 
特 长
 
耐高温/响应快/ 便于卡装
 
用 途
 
电磁炉/ 电加热器


使用温度范围
 
-30℃~+105℃
 
特 长
 
探入式液体测温/ 响应快
 
用 途
 
热水器


使用温度范围
 
-30℃~+150℃
 
特 长
 
方便卡装/响应性
 
用 途
 
汽车空调


使用温度范围
 
-30℃~+150℃
 
特 长
 
尖端测温/响应性/ 美观/防水
 
用 途
 
缸内液体温度/ 热水机